Wtórnik dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu.

...czyli co jest potrzebne aby wystąpić o wtórnik w wydziale komunikacji.

Jak otrzymać wtórnik dowodu rejestracyjnego w razie jego kradzieży bądź zniszczenia lub braku miejsca na wpisy?

dowód rejestracyjny

Przygotuj dokumenty:
- wniosek właściciela o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego (jeżeli pojazd jest współwłasnością, na wniosku wymagany jest podpis wszystkich współwłaścicieli);
- dowód rejestracyjny pojazdu(jeżeli go masz, a wymiana jest podyktowana jego zniszczeniem w stopniu powodującym nieczytelność);
- jeżeli nie masz dowodu (bo np. został skradziony), złóż oświadczenie o jego utracie, (pamiętając o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania);
- kartę pojazdu jeżeli była wydana;
- zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu (w przypadku kradzieży/zagubienia dowodu wyciąg z rejestru stacji kontroli pojazdów, gdzie odbyło się ostatnie badanie, z datą następnego badania),
- dowód osobisty (lub inny dokument ze zdjęciem), a gdy właścicielem pojazdu jest firma – aktualny odpis z KRS.

Odwiedź wydział komunikacji
- Po przedstawieniu tych dokumentów otrzymasz czasowe pozwolenie na poruszanie się pojazdem, a po 30 dniach nowy dowód rejestracyjny. Przy jego odbiorze potrzebna będzie polisa OC i dokument potwierdzający Twoją tożsamość.

Jak otrzymać/wymienić kartę pojazdu?

karta pojazdu

Przygotuj dokumenty:
- wniosek o wydanie wtórnika karty pojazdu;
- dowód rejestracyjny pojazdu;
- dotychczasową kartę pojazdu (jeżeli przyczyną wymiany jest jej zniszczenie w stopniu powodującym nieczytelność)lub oświadczenie o utracie karty pojazdu (pamiętając o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania);
- jeżeli karta pojazdu została zagubiona/skradziona przed rejestracją samochodu:
       nowego – uzyskane w salonie / u dealera potwierdzenie, że samochód miał wydaną kartę pojazdu,
     kupionego na rynku wtórnym – zaświadczenie potwierdzające wydanie karty pojazdu przez urząd, w którym samochód był zarejestrowany do czasu zakupu.
- dowód osobisty (lub inny dokument ze zdjęciem), a gdy właścicielem pojazdu jest firma – aktualny odpis z KRS.

Odwiedź wydział komunikacji
- Przy odbiorze wtórnika karty pojazdu potrzebna będzie polisa OC i dokument potwierdzający Twoją tożsamość.