Parkowanie samochodu

Jak parkować samochód, aby nie utrudniać życia innym oraz sobie

Parkowanie pojazdu

Parkowanie pojazdu jest manewrem w ruchu drogowym, i każdy kierowca powinien umieć go wykonać. Zatrzymywanie się i postój pojazdu uwarunkowane jest odpowiednimi przepisami o ruchu drogowym. Parkowanie jest jednym z głównych manewrów podczas egzaminu na prawo jazdy. Zamiar zaparkowania jak i same manewry powinny być odpowiednio wcześniej sygnalizowane kierunkowskazami. Po zaparkowaniu pojazdu kierowca oraz pasażerowie powinni mieć możliwość swobodnie z niego wysiąść.
Teoretycznie są trzy sposoby parkowania: skośne, prostopadłe i równoległe.

Parkowanie skośne Parkowanie prostopadłe Parkowanie równoległe

Wielu "świeżo upieczonych" kierowców jak i kierowców z wieloletnim doświadczeniem ma problemy z prawidłowym zaparkowaniem swojego samochodu. Bardzo często zderzają się kierowcy, którzy zapominają o tym, że wg kodeksu o ruchu drogowym zabrania się postoju:
- w miejscu utrudniającym wjazd lub wyjazd, w szczególności do i z bramy, garażu, parkingu lub wnęki postojowej;
- w miejscu utrudniającym dostęp do innego prawidłowo zaparkowanego pojazdu lub wyjazd tego pojazdu;
- przed i za przejazdem kolejowym, po obu stronach drogi, na odcinku od przejazdu kolejowego do słupka wskaźnikowego z jedną kreską;
- w strefie zamieszkania w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu;
- na obszarze zabudowanym, pojazdu lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 t lub o długości przekraczającej 12 m, poza wyznaczonymi w tym celu parkingami.

Jak parkować samochód?

Parkując samochód lub inny pojazd powinniśmy pomyśleć oraz użyć wyobraźni i zaparkować tak, aby nie utrudniać życia innym, a przy okazji sobie.
Parkując samochód na parkingu zarówno przed blokiem, sklepem lub winnym miejscu upewnij się że:

Parkowanie_na_miejscu_inwalidy Parkowanie_na_miejscu_inwalidy Parkowanie_na_miejscu_inwalidy Miejsce parkingowe osoby niepełnosprawnej

- nie parkujesz na miejscu dla przeznaczonym dla osoby niepełnosprawnej.
Miejsca takie są oznaczone znakami poziomymi lub pionowymi. Z reguły są szersze w porównaniu do standardowych miejsc parkingowych, aby można było swobodnie dojechać wózkiem inwalidzkim, a osoba niepełnosprawna mogła swobodnie przesiąść się z/do samochodu. Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych są celowo usytuowane w takich miejscach, aby maksymalnie skrócić dystans i ułatwić poruszanie się osobom niepełnosprawnym. Zanim zaparkujesz na takim miejscu wczuj się w rolę takiej osoby niepełnosprawnej lub osoby opiekującej się taką osobą. Po pierwsze: na pewno nie chciał byś osobą niepełnosprawną, która często potrzebuje pomocy od innych osób. Po drugie: nie chciał byś poruszać się na wózku inwalidzkim, a co dopiero omijać nim inne samochody, które są blisko siebie zaparkowane.
Za nieuprawnione parkowanie na kopercie lub na miejscu dla samochodu osoby niepełnosprawnej grozi mandat karny i punkty karne.

- nie zajmujesz więcej niż jedno miejsce parkingowe.
Niestety, bardzo często trafiają się tacy kierowcy, którzy parkują swoim samochodem na dwóch lub nawet na trzech miejscach parkingowych. Najczęściej takie sytuacje zdarzają się, gdy obok siebie są co najmniej dwa wolne miejsca parkingowe, a parkujący nie musi się zmieści pomiędzy dwa samochody.

Parkowanie na dwóch miejscach parkingowych Parkowanie na dwóch miejscach Parkowanie na dwóch miejscach

Jak zaparkować samochód, aby zająć tylko jedno miejsce parkingowe?
Wystarczy zaparkować jak najbliżej krawężnika lub odpowiednio blisko samochodu, który jest prawidłowo zaparkowany.
- nie blokujesz dostępu i wyjazdu do prawidłowo zaparkowanego samochodu. Zapewne nie chciał byś wchodzić do swojego samochodu przez drzwi pasażera lub wciskając się przez wąską szczelinę wycierając przy okazji ubraniami swój i zaparkowany zbyt blisko samochód. a na pewno nie chciałbyś się znaleźć w sytuacji takiej, że ktoś zablokował Ci wyjazd z miejsca parkingowego.

Parkując jakikolwiek pojazd na parkingu warto go ustawić przodem do wyjazdu. Jest kilka zalet parkowania przodem do wyjazdu.
- na zatłoczonym parkingu łatwiej wyjechać z miejsca parkingowego (szczególnie gdy obok naszego samochodu są blisko zaparkowane inne samochody). Oczywiście parkując tyłem łatwiej jest wjechać w wąskie miejsce parkingowe.
- w razie potrzeby szybkiego opuszczenia miejsca parkingowego (np. W wyniku pożaru) opuszczamy miejsce parkingowe jadąc do przodu bez zbędnych manewrów cofania lub zawracania
- w okresach jesienno-zimowych przy opadach meteorologicznych mamy ograniczoną widoczność, manewrowanie w takich warunkach także jest utrudnione.
- w okresie zimowym, po nocnym postoju na na osiedlowym parkingu miejsca parkingowe nie zawsze są odśnieżone. Często przejeżdżający pług zgarnia śnieg pod zaparkowane samochody, pojawiają się również koleiny, wówczas wyjazd samochodu jest utrudniony, a co dopiero manewrowanie w celu zawrócenia.

Parkowanie na chodniku

Coraz częściej problemy ze znalezieniem miejsca parkingowego dosięgają kierowców wielkich metropolii, ale również niewielkich miasteczek. Centa miast są bardzo zatłoczone, a znalezienie wolnego miejsca parkingowego jest wielką sztuką. Dla tego bardzo często można spotkać pojazdy zaparkowane w na chodniku. Kodeks drogowy dopuszcza parkowanie na chodniku tylko lżejszym pojazdom i tylko w niektórych miejscach.
Kto i kiedy może parkować na chodniku?
Sposobów parowania na chodniku jest kilka. Na chodniku można zaparkować cały pojazd lub wjechać dwoma kołami (jednego boku lub przedniej osi). Całym pojazdem na chodniku mogą parkować wyłącznie samochody osobowe, motocykle, motorowery i rowery. Dwoma kołami na chodniku mogą parkować samochody osobowe, a także inne pojazdy, pod warunkiem, że ich dopuszczalna masa całkowita nie przekraczania 2,5 t.
Miejsce do parkowania na chodniku należy rozważnie, uwzględniając szereg wymogów kodeksowych, aby nie utrudniać życia innym, a także nie narazić się na sankcje służb mundurowych.
Na co zwrócić szczególną uwagę podczas parkowania na chodniku?

Parkowanie na przejściu dla pieszych Parkowanie w bramie Parkowanie na chodniku za pachołkami

- Na szerokość chodnika pozostawionego dla pieszych (min. 1,5 m).
Jeżeli nie da się zostawić pieszym przepisowe 1,5 m powinniśmy zaparkować w innym miejscu. Skoro jednak musimy zaparkować, to należy zostawić tyle miejsca pieszym, aby matka z wózkiem lub osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim mogła swobodnie przejechać.
- Na bramy i wyjazdy z posesji.
Nie można parkować w takich miejscach nawet na 5 minut. Pamiętajmy, że w każdej chwili ktoś będzie chciał wyjechać z posesji lub na nią wjechać. Nie powinniśmy również parkować (zastawiać) zsypów i altan śmietnikowych, aby ułatwić wywóz śmieci.
- Na zakazy zatrzymywania i postoju wyrażone znakami drogowymi, które obowiązują na całej drodze, a więc też na poboczu i chodniku.
Znaki tego typu nie są stawiane dla ozdoby. Na pewno są konkretne powody, aby w tych oznaczonych miejscach nie parkować.
- Na odległość od przejścia dla pieszych (min. 10 m).
Kierowcy zbliżający się do przejścia dla pieszych, a także piesi powinni mieć dobrą widoczność.
- Na słupki przystanków autobusowych (min. 15 m od takiego słupka).
- Na chodniki za pachołkami lub łańcuchami odgradzającymi je od jezdni, gdyż zaparkowanie zmusza do jazdy wzdłuż chodnika, co jest zabronione.
- Na znaki drogowe informacyjne, które wzbogacone tabliczką wskazują na dozwolony sposób ustawienia pojazdu.
Ponad to należy zwrócić uwagę na wysokość krawężnika. Przy zbyt wysokim krawężniku podczas wjeżdżania na chodnik lub zjeżdżania z chodnika można zahaczyć podwoziem lub nawet zawisnąć. Wiele drobnych uszkodzeń powstaje przy takich manewrach. Dlatego nasze manewry podczas parkowania na chodniku powinny być łagodne, powinniśmy również unikać wjeżdżania/zjeżdżania kołami jednej osi jednocześnie. Pamiętajmy, że zjeżdżając z chodnika włączamy się do ruchu i musimy ustąpić pierwszeństwa pojazdom poruszającym się po jezdni, a także pieszym poruszającym się po chodniku. Możemy też mieć ograniczoną widoczność, więc musimy zachować szczególną ostrożność.
Reasumując parkowanie na chodniku, to czasami jedyne miejsce do zaparkowania. Wielu kierowców parkując na chodniku popełnia różne wykroczenia, gdyż widząc wolne miejsce parkują tam bez uprzedniej analizy, co powoduje problemy ze służbami porządkowymi. Najczęstsze mandaty dotyczą parkowania zbyt blisko przejść dla pieszych oraz na odcinkach objętych zakazem zatrzymywania i postoju. Zaparkowane samochody, które blokują przejazd, wyjazd lub prawidłowo zaparkowany samochód mogą zostać odholowane. Właściciel źle zaparkowanego samochodu otrzymuje mandat oraz musi pokryć koszty holowania i parkingu.