Odmowa rejestracji pojazdu

...czyli przyczyny przez które Wydział Komunikacji nie może zarejestrować samochodu.

Kiedy urząd może odmówić rejestracji samochodu?

Odmowa rejestracji pojazdu w urzędzie (wydziale komunikacji

Bywają sytuacje, kiedy urzędnik wydziału komunikacji nie może zarejestrować naszego samochodu.

Urząd może odmówić rejestracji samochodu m.in:
- z powodu braku wymaganych dokumentów (co zdarza się zwłaszcza w przypadku samochodów sprowadzanych z zagranicy);
- w razie niezgodności w dokumentacji (np. gdy dane właściciela pojazdu z dowodu osobistego nie pokrywają się z danymi z umowy);
- gdy dokumenty są nieczytelne;
- gdy umowa sprzedaży pojazdu, który był współwłasnością, jest podpisana tylko przez jednego właściciela;