Odmowa rejestracji pojazdu

...czyli przyczyny przez które Wydział Komunikacji nie może zarejestrować samochodu.

Kiedy urząd może odmówić rejestracji samochodu?

JLR

Bywają sytuacje, kiedy urzędnik wydziału komunikacji nie może zarejestrować naszego samochodu.

Urząd może odmówić rejestracji samochodu m.in:
- z powodu braku wymaganych dokumentów (co zdarza się zwłaszcza w przypadku samochodów sprowadzanych z zagranicy);
- w razie niezgodności w dokumentacji (np. gdy dane właściciela pojazdu z dowodu osobistego nie pokrywają się z danymi z umowy);
- gdy dokumenty są nieczytelne;
- gdy umowa sprzedaży pojazdu, który był współwłasnością, jest podpisana tylko przez jednego właściciela;