Kradzież tablic rejestracyjnych oraz inne kłopotliwe sprawy.

...czyli jak załatwić kłopotliwe sprawy w wydziale komunikacji.

Jak dodać adnotację o montażu haka holowniczego, etc.?

JLR

- zainstaluj hak holowniczy oraz instalacje elektryczna haka holowniczego;
- udaj się do stacji kontroli pojazdów (jeżeli hak jest prawidłowo zainstalowany, a jego instalacja elektryczna jest prawidłowo podłączona, wówczas otrzymasz stosowane zaświadczenie) - koszt takiego badania to ok. 35zł;

Przygotuj dokumenty:
- wniosek o zgłoszenie zmian;
- dowód rejestracyjny pojazdu;
- kartę pojazdu (jeżeli była wydana);
- zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego;
- dowód osobisty (lub inny dokument ze zdjęciem), a gdy właścicielem pojazdu jest firma – aktualny odpis z KRS.
- polisę ubezpieczenia OC;
W przypadku adnotacji o zastawie rejestrowym:
- aktualny lub pełny odpis z rejestru zastawów, bądź zaświadczenie wydane przez centralną informację o zastawach rejestrowych wskazujące, że dany podmiot jako zastawca określonego przedmiotu zastawu rejestrowego jest wpisany do rejestru zastawów pod daną pozycją rejestru zastawów.

Odwiedź wydział komunikacji
- Adnotację o zmianie otrzymasz od ręki i bezpłatnie.

Jak dodać adnotację o montażu instalacji gazowej?

wpis informacji o instalacji gazowej

- sprawdź czy w Twoim samochodzie może być zainstalowana instalacja gazowa. - instalacja gazowa nie może być montowana przez pierwszy lepszy warsztat - musi być montowana w firmie posiadającej homologacje na montaż instalacji gazowych. Wykaz wszystkich firm posiadających w/w homologację można znaleźć na stronie internetowej Instytutu Transportu Samochodowego www.its.home.pl;
- zainstaluj instalacje gazową w firmie specjalizującej się w montażu i serwisowaniu instalacji gazowych. Firma montująca instalację gazową oprócz gwarancji musi wydać następujące dokumenty:
1) faktura za montaż instalacji gazowej, wydana przez zakład dokonujący montażu,
2) wyciąg ze świadectwa homologacji, wydany przez właściciela homologacji,
3) certyfikat na zbiornik gazu, wydany przez producenta zbiornika, potwierdzony przez Transportowy Dozór Techniczny.

Przygotuj dokumenty:
- wniosek o zgłoszenie zmian;
- dowód rejestracyjny pojazdu;
- kartę pojazdu (jeżeli była wydana);
- wyciąg ze świadectwa homologacji sposobu zamontowania instalacji gazowej;
- fakturę (lub rachunek) za montaż instalacji gazowej;
- certyfikat na zbiornik gazu;
- dowód osobisty (lub inny dokument ze zdjęciem), a gdy właścicielem pojazdu jest firma – aktualny odpis z KRS.
- polisę ubezpieczenia OC;
W przypadku adnotacji o zastawie rejestrowym:
- aktualny lub pełny odpis z rejestru zastawów, bądź zaświadczenie wydane przez centralną informację o zastawach rejestrowych wskazujące, że dany podmiot jako zastawca określonego przedmiotu zastawu rejestrowego jest wpisany do rejestru zastawów pod daną pozycją rejestru zastawów.

Odwiedź wydział komunikacji
- Adnotację o zmianie otrzymasz od ręki i bezpłatnie.