Jak zarejestrować używany samochód

...czyli co jest potrzebne, aby sprawnie go zarejestrować

Rejestracja używanego samochodu

Przygotuj właściwe dokumenty:

- dowód własności samochodu (faktura VAT lub umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny),
- dotychczasowy dowód rejestracyjny z aktualnym terminem badania technicznego,
- kartę pojazdu jeżeli była wydana,
- tablice rejestracyjne samochodu (jeżeli rejestrujemy go w tym samym powiecie, nie musimy ich wymieniać),
- certyfikat ubezpieczenia OC – polisy OC otrzymaną od zbywcy pojazdu możesz wypowiedzieć w dowolnym momencie.

Przygotuj się do wizyty w wydziale komunikacji

- Skompletuj w/w dokumenty i zrób ich kopie,
- Wypełnij wniosek o rejestrację pojazdu. Wniosek możesz pobrać ze strony wydziału komunikacji.
- Sprawdź, czy można z wyprzedzeniem zarezerwować wizytę w wydziale komunikacji (unikniesz stania w kolejce),
- Sprawdź, czy opłaty rejestracyjne można uiścić w kasie wydziału komunikacji. Jeżeli nie, przelej je na właściwy rachunek bankowy i zabierz na wizytę potwierdzenie przelewu,
- Pamiętaj, aby najpóźniej w dniu rejestracji ubezpieczyć samochód! Możesz zrobić u dealera sprzedającego samochód, dowolnego ubezpieczyciela lub sam, przez Internet,

Odwiedź wydział komunikacji

- Pamiętaj, aby mieć przy sobie dowód osobisty albo inny dokument ze zdjęciem.
     - Jeżeli pojazd jest współwłasnością, wymagana jest obecność wszystkich współwłaścicieli.
   - Jeżeli właścicielem jest osoba prawna, wymagany jest odpis z KRS. Sprawy związane z rejestracją pojazdu w imieniu osoby prawnej mogą załatwiać tylko osoby z upoważnieniem.
- w wydziale komunikacji otrzymasz:
      * decyzję o czasowej rejestracji pojazdu,
      * pozwolenie czasowe ważne przez 30 dni (tzw. miękki dowód),
      * tablice rejestracyjne,
      * nakleję kontrolną.

Odbierz dokumenty potwierdzające rejestrację

- Przed upływem terminu ważności pozwolenia czasowego idź ponownie do wydziału komunikacji.
- Zwróć pozwolenie czasowe, przedstaw ważną polisę OC i odbierz:
      * decyzję o rejestracji pojazdu,
      * dowód rejestracyjny.


Zobacz też: