Kontrolki i piktogramy w samochodach

Almanach kontrolek i piktogramów stosowanych w pojazdach

Kontrolki w samochodzie

Pierwsze samochody miały tylko podstawowe kontrolki, które w zupełności pozwalały korzystać z samochodu:

Wraz z rozwojem motoryzacji w samochodach producenci zaczęli montować coraz więcej urządzeń, modułów i systemów wspomagających komfort użytkowania, bezpieczeństwo czynne i bierne oraz poprawiają osiągi silnika w połączeniu z ochroną środowiska.
Informacja o działaniu lub awarii niektórych urządzeń, systemów sygnalizowane jest z pomocą kontrolek wyświetlających odpowiednie piktogramy lub napisy. W nowszych samochodach razem z kontrolką na wyświetlaczu komputera pokładowego wyświetlają się komunikaty o awarii danego układu(czasami również na wyświetlaczu komputera pokładowego wyświetla komunikat wraz z piktogramem danej usterki).
Większość kontrolek alarmujących, ostrzegawczych i informacyjnych znajduje się w zespole wskaźników (tuż przy / nad / pod / lub w prędkościomierzu oraz obrotomierzu), tak aby był jak najbardziej widoczne dla kierującego pojazdem.
Kontrolki, mogą również znajdować się przy przełączniku danego urządzenia/systemu np. klimatyzacji lub ogrzewaniu tylnej szyby. Kontrolki mogą także znajdować się na konsoli środkowej a także w lub przy wewnętrznym lusterku wstecznym.
Generalnie dzieli się je na trzy grupy, które sygnalizowane są odpowiednimi kolorami, a każda z tych grup ma inną funkcje i przeznaczenie.

Warto wspomnieć, że po włączeniu zapłonu mogą, a nawet muszą na kilka sekund zaświecić się niektóre kontrolki. Testują się systemy, mogą także uruchamiać się systemy wspomagające rozruch silnika(np. grzanie świec żarowych w silnikach Diesla) - jeżeli wszystko jest w porządku po kilku sekundach kontrolki gasną, a do momentu uruchomienia silnika powinny świecić się kontrolki ciśnienia oleju i ładowania akumulatora. Zaraz po uruchomieniu silnika te kontrolki powinny zgasnąć, ewentualnie może się jeszcze świecić czerwona kontrolka zaciągniętego hamulca postojowego jeżeli hamulec postojowy(ręczny lub awaryjny) był uruchomiony.

Kontrolki informacyjne

Najczęściej są koloru zielonego lub białego - sygnalizują że jakieś urządzenie jest włączone.

kontrolka świateł pozycyjnych kontrolka świateł pozycyjnych

Włączone światła pozycyjne

Kontrolki sygnalizują włączone światła pozycyjne. Czasami włączone światła pozycyjne nie są sygnalizowane żadną kontrolką, wówczas z reguły podświetlane są wskaźniki i działa podświetlenie innych przycisków. Świateł pozycyjnych należy używać w warunkach niedostatecznej widoczności, podczas zatrzymania niewynikającego z warunków ruchu lub przepisów ruchu drogowego oraz podczas postoju.

kontrolka świateł dziennych kontrolka świateł dziennych

Włączone światła dzienne

Górna kontrolka sygnalizuje włączone światła dzienne. Bywa również, że włączone światła dzienne nie są sygnalizowane żadną kontrolką, lub sygnalizowane kontrolką świateł pozycyjnych. W przypadku zmniejszonej widoczności np. zmrok, mgła, opady atmosferyczne światła dzienne należy przełączyć na światła mijania.

kontrolka świateł mijania

Włączone światła mijania (potocznie "krótkie")

Kontrolka sygnalizuje włączone światła mijania. Świateł mijania używamy przez całą dobą i przez cały rok. Zamiennie można stosować światła do jazdy dziennej, ale nie każdy samochód jest w nie zaopatrzony. Światła mijania musi mieć też włączone pojazd holujący. Gdy jedziemy na światłach do jazdy dziennej musimy je przełączyć na światła mijania w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza spowodowanej np. mgłą, opadami atmosferycznymi.

 symbol kontrolka świateł drogowych

Włączone światła drogowe (potocznie "długie")

Kontrolka sygnalizuje włączone światła drogowych. Używanie świateł drogowych jest dozwolone wyłącznie w czasie od zmierzchu do świtu na nieoświetlonych drogach, tylko wówczas, kiedy nie spowoduje to oślepiania innych kierujących lub kolumny pieszych.

kontrolka asystenta świateł drogowych

Włączony asystent świateł drogowych (potocznie "długich")

Kontrolka sygnalizuje włączone systemu "asystenta świateł drogowych". System o nazwie "asystent świateł drogowych" zwiększa komfort jazdy w ciemności, ponieważ w zależności od aktualnej sytuacji w ruchu drogowym, samodzielnie włącza lub wyłącza światła drogowe.

kontrolka automatycznie włączanych świateł

Włączona automat. kontrola świateł drogowych

Kontrolka informuje, że jest włączony system automatycznej kontroli świateł drogowych. System automatycznie zmienia światła drogowe na mijania i odwrotnie.

kontrolka świateł halogenów - przeciwmgielnych przednich kontrolka świateł halogenów przednich

Włączone światła przeciwmgielne przednie (halogeny)

Kontrolka sygnalizuje włączone światła przeciwmgielnych przednich lub halogenów. Oznaczona jest kolorem zielonym lub pomarańczowym. Świateł przeciwmgielnych przednich można używać w warunkach niedostatecznej przejrzystości powietrza wraz ze światłami mijania lub bez nich oraz w czasie dostatecznej widoczności od zmierzchu do świtu na drodze krętej oznaczonej odpowiednimi znakami ostrzegawczymi.

kontrolka świateł halogenów - przeciwmgielnych tylnych

Włączone światła przeciwmgielne tylne

Kontrolka sygnalizuje włączone światła przeciwmgielnych tylne. Oznaczona jest kolorem pomarańczowym, gdyż świateł przeciwmgielnych nie używa się w terenie zabudowanym oraz przy dobrej widoczności.

kontrolka kierunkowskazów kontrolka kierunkowskazów

Kontrolka włączonego kierunkowskazu

Kontrolka sygnalizuje miganiem, że włączony jest kierunkowskaz. Obecnie stosuje się oddzielne kontrolki ze strzałką sygnalizującą prawy lub prawy kierunkowskaz. Kontrolka lub kontrolki kierunkowskazów zapalają się również, gdy zostaną włączone światłą awaryjne.

kontrolka adapcyjnego doświetlania drogi

Kontrolka adaptacyjnego oświetlenia drogi (doświetlania zakrętów)

Kontrolka zapala się podczas skręcania sygnalizując działanie systemu doświetlania zakrętów. Gdy kontrolka świeci się na stałe lub miga to sygnalizuje usterkę systemu doświetlania zakrętów.

kontrolka świateł awaryjnych

Kontrolka świateł awaryjnych

Kontrolka sygnalizuje miganiem włączone światła awaryjne. Najczęściej kontrolka usytuowana jest w przełączniku świateł awaryjnych. Wraz z nią jednocześnie migają kontrolki kierunkowskazów.

kontrolka ogrzewania tylnej szyby

Włączone ogrzewanie tylnej szyby

Kontrolka sygnalizuje włączone ogrzewanie tylnej szyby. Włączenie ogrzewania tylnej skutkuje jej odparowaniem lub odmrożeniem przez co poprawia się widoczność do tyłu. W większości przypadków ogrzewanie tylnej szyby jest automatycznie wyłączane po ok 10-15 minutach.

kontrolka ogrzewania przedniej szyby

Włączone ogrzewanie przedniej szyby

Kontrolka sygnalizuje włączone ogrzewanie przedniej szyby. Włączenie ogrzewania przedniej skutkuje jej odparowaniem lub odmrożeniem przez co poprawia się widoczność do przodu. A przede wszystkim unikamy skrobania przedniej szyby celem jej odśnieżenia.

kontrolka zimnego płynu chłodzącego

Zimny silnik / Niska temperatura płynu chłodzącego

Kontrolka sygnalizuje niską temperaturę płynu w układzie chłodzenia. Kontrolka gaśnie po kilku minutach od uruchomienia silnika, gdy temperatura płynu wzrośnie. Kontrolkę można spotkać w pojazdach, które nie są wyposażone we wskaźnik temperatury płynu chodzącego. Zimny silnik nie powinien być nadmiernie forsowany/maksymalnie obciążany zanim nie osiągnie optymalnej temperatury pracy. Ta kontrolka o tym przypomina.

kontrolka włączonego tempomatu cruise control indicator symbol

Włączony tempomat

Kontrolki sygnalizują włączony tempomat.

kontrolka aktywnego tempomatu Active Cruise Control Indicator symbol. Follow Mode Indicator.

Włączony aktywny tempomat

Kontrolki sygnalizują włączony aktywny tempomat.
Aktywny tempomat zapewnia utrzymanie stałej odległości od poprzedzającego pojazdu.

kontrolka włączonego ssania kontrolka ssania

Włączone ssanie

Kontrolka sygnalizuje włączone ssanie ułatwiające rozruch zimnego silnika. Takie rozwiązanie stosowane było w silnikach benzynowych z gaźnikiem.

kontrolka trybu ekonomicznego

Włączony tryb ekonomiczny

Kontrolka sygnalizuje włączony tryb jazy ekonomicznej.

aktywny system start/stop start & amp;stop

Włączony aktywny system Start & Stop

Kontrolki sygnalizują o aktywnym systemie Start & Stop. Aktywny system Start/Stop wyłącza silnik podczas postoju i uruchamia go ponownie podczas ruszania.

aktywny system start/stop

Wyłączony aktywny system Start & Stop

Kontrolka sygnalizujw wyłączenie aktywnego systemu Start & Stop. System Start / Stop jest aktywowany automatycznie po uruchomieniu silnika, aby go wyłączyć trzeba wcisnąć odpowiedni przełącznik. Z reguły po wyłączeniu zapłonu i po ponownym uruchomieniu silnika system Star & Stop ponownie się aktywuje. Całkowite wyłączenie systemu Start/Stop może być niemożliwe lub trzeba postępować zgodnie z instrukcją producenta.

kontrolka zalecanej zmiany biegów na wyższy up shift light

Zalecana zmiana biegów na wyższy

Kontrolki sugerują moment optymalnej zmiany biegu na wyższy lub niższy w celu osiągnięcia optymalnego zużycia paliwa.

kontrolka Low Range

Włączony niski zakres biegów

Kontrolka sygnalizuje włączenie niskiego zakresu biegów, czyli włączenie reduktora zmniejszającego prędkość. Niski zakres biegów włącza się do jazdy w trudnym terenie.Wiele dodatkowych specjalnych trybów do jazdy w terenie wymaga włączenie niskiego zakresu biegów.

kontrolka asystenta pokonywanie wzniesień Hill start

Włączony/wyłączony asystent pokonywania stromych podjazdów (HHC)(HAC)

Kontrolka sygnalizuje włączonego asystenta ułatwiającego ruszanie lub podjazd pod wzniesienie.
HHC - Hill Hold Control to system zapobiegający staczaniu się pojazdu podczas podjeżdżania na wzniesienie oraz zjeżdżania ze wzniesienia. System działa razem z układem hamulcowym. W chwili wykrycia, że pojazd znajduje się na pochyłości, system utrzymuje ciśnienie w układzie hamulcowym aż do wciśnięcia przez kierowcę pedału gazu.
HAC - Hill-start Assist Control System stosowany przeważnie w samochodach terenowych. System poprzez kontrolę prędkości obrotowej ślizgających się kół ułatwia proces ruszania samochodem pod wzniesienie o ograniczonej przyczepności.

kontrolka asystenta zjazdu

Włączony system kontroli zjazdu (HDC)

Kontrolka sygnalizuje włczonego asystenta ułatwiającego zjazd z dużych pochyłości.

crawl control indicator symbol

Włączony system Crawl Control

Kontrolka sygnalizuje włączonego systemu Crawl Control. Po włączeniu systemu Crawl Control wybieramy prędkość jazdy i możemy kontynuować jazdę w trudnym terenie (np. jazda po kamieniach, gdzie jedno z kół może zawisnąć w powietrzy). W przypadku utraty przyczepności przez jedno z kół system je przyhamowuje, a moment obrotowy przekazywany jest na pozostałe koła. System Craw Control może być juwnież wykorzystywany przy podjazdach i zjazdach ze wzniesień.

terrain selector symbol.gif

Włączony selektor jazdy terenowej

Kontrolka sygnalizuje włączonego systemu Crawl Control. Po włączeniu systemu Crawl Control wybieramy prędkość jazdy i możemy kontynuować jazdę w trudnym terenie (np. jazda po kamieniach, gdzie jedno z kół może zawisnąć w powietrzy). W przypadku utraty przyczepności przez jedno z kół system je przyhamowuje, a moment obrotowy przekazywany jest na pozostałe koła. System Craw Control może być juwnież wykorzystywany przy podjazdach i zjazdach ze wzniesień.

Kontrolki ostrzegawcze

Najczęściej są koloru pomarańczowego (bursztynowego) lub żółtego - sygnalizują wystąpienie jakiegoś problemu. W przypadku zaświecenia się takiej kontrolki możliwe jest kontynuowanie jazdy, jednak zazwyczaj zalecane jest udanie się do serwisu lub warsztatu. Czasami kierowca musi wykonać jakąś czynność, np. uzupełnić płyn do spryskiwaczy, uzupełnić stan oleju silnikowego lub po prostu zrobić przerwę w podróży.

kontrolka ostrzeżenia ogólnego lub komunikatu informacyjnego

OSTRZEŻENIE OGÓLNE / KOMUNIKAT INFORMACYJNY

Świeci, gdy centrum komunikatów wyświetla komunikat ostrzegawczy lub komunikat informacyjny.

service_warning_light kontrolka check engine service_oil kontrolka serwisu olejowego kontrolka servis engine kontrolka service vehicle soon

Informacja o zbliżającym się przeglądzie / serwisie

Przedstawione kontrolki informują o zbliżającym się przeglądzie serwisowym. Z reguły wyświetlają się z odpowiednim wyprzedzeniem, aby można było zaplanować i umówić wizytę w serwisie. Serwis może wynikać z przebiegu, czasu lub wynikający z jakości oleju, która jest analizowana przez komputer sterujący silnikiem (tzw. Oil Control System).
kontrolka świec żarowych

Kontrolka świec żarowych

Kontrolka sygnalizuje włączone świece żarowe.

kontrolka check engine kontrolka check engine kontrolka check engine kontrolka check engine

Ostrzeżenie o problemach z układem sterowania silnikiem

Przedstawione kontrolki sygnalizują problemy z układem sterującym pracą silnika. Kontrolka wyświetla się gdy któryś z czujników nie działa prawidłowo lub pojawiają się problemy z pracą silnika na skutek innej awarii. W przypadku gdy silnik pracuje równo, nie traci mocy to prawdopodobnie jest jakaś drobnostka(np. uszkodzony czujnik lub instalacja). Natomiast gdy silnik pracuje nierówno, traci moc, przerywa to prawdopodobnie usterka jest poważna i dalsza jazda może być niebezpieczna lub może spowodować większe uszkodzenie.

usterka awaria elektroniki w samochodzie

Usterka elektroniki silnika

Przedstawiona kontrolka sygnalizuje usterkę elektroniki sterującej pracą silnika. Praktycznie oznacza to samo co kontrolka "Check engine".

kontrolka ograniczonej mocy silnika

Ograniczona / zredukowana moc silnika

Ta kontrolka może się wyświetlić, gdy system sterujący pracą silnika zredukuje moc silnika. Dzieje się tak, gdy system wykryje usterkę lub problem, który może doprowadzić do uszkodzenia silnika lub skrzyni biegów. Usterka może być chwilowa, która zresetuje się po zgaszeniu i ponownym uruchomieniu silnika. Jeżeli po ponownym uruchomieniu usterka nie ustąpi, oznacza to że problem jest poważniejszy i należy udać się do serwisu.

kontrolka usterki przepustnicy

Usterka elektronicznej przepustnicy

Kontrolka sygnalizuje usterkę elektronicznie sterowanej przepustnicy. Kontrolka powinna wyświetlić się i zgasną kilka sekund po uruchomieniu silnika. Jeżeli nie gaśnie lub wyświetliła się podczas jazdy to nie jest zalecane kontynuowanie jazdy. Silnik może nie reagować prawidłowo na wciskanie pedału gazu.

kontrolka usterki przepustnicy

Usterka sondy lambda

Kontrolka sygnalizuje usterkę sondy lambda.

kontrolka zanieczyszczonego filtra powietrza

Zanieczyszczony filtr powietrza

Kontrolka sygnalizuje zanieczyszczenie (zapchanie) filtra powietrza dolotowego do silnika.

kontrolka niskiego poziomu płynu w chłodnicy kontrolka niski poziom płynu chłodzącego kontrolka mało płynu chłodniczego kontrolka coolant level low coolant low

Ostrzeżenie o niskim poziomie płynu w układzie chłodzenia

Przedstawione kontrolki sygnalizują że w układzie chłodzenia jest za mało płynu chłodzącego. Nie należy bagatelizować wyświetlania się tej kontrolki. Należy jak najszybciej uzupełnić poziom płynu chłodzącego, gdyż jazda z małą ilością płynu w układzie chłodzenia może doprowadzić do przegrzania silnika. Nie zalecane jest uzupełnianie poziomu płynu chłodzącego, gdy silnik jest mocno rozgrzany. Natomiast, gdy zbyt często musimy uzupełniać płyn w układzie chłodzenia, należy skontrolować szczelność układu chłodzenia.

kontrolka niskiego poziomu oleju w silniku

Ostrzeżenie o niskim poziomie oleju w silniku

Przedstawiona kontrolka sygnalizuje, że w silniku jest zbyt mało oleju silnikowego. Nie należy bagatelizować wyświetlania się niskiego poziomu oleju w silniku. Należy jak najszybciej uzupełnić poziom oleju w silniku, gdyż jazda z małą ilością oleju może doprowadzić do szybszego zużycia się silnika lub nawet do jego zatarcia. Gdy zbyt często musimy uzupełniać olej w silniku to mogą być 2 przyczyny. Pierwsza z nich to wycieki przez uszczelki. Druga przyczyna to zbyt mocne zużycie silnika i spalanie oleju przez silnik, w takim przypadku konieczny może być remont silnika.

kontrolka niskiego poziomu oleju w silniku

Usterka czujnika poziomu oleju w silniku

Przedstawiona kontrolka sygnalizuje usterkę czujnika poziomu oleju w silniku. Najprawdopodobniej uszkodzony jest czujniki poziomu oleju lub jego instalacja.

kontrolka przegrzania katalizatora

Przegrzanie lub awaria katalizatora

Niektóre pojazdy na desce rozdzielczej mogą być wyposażone w kontrolkę sygnalizującą przegrzanie lub nieprawidłowe działanie katalizatora. W innych pojazdach zamiast tej kontrolki może wyświetlać się kontrolka silnika "Check engine".kontrolka check engine Gdy system sterujący pracą silnika wykryje problem z katalizatorem może obniżyć moc silnika.

kontrolka niskiego poziomu płynu DEF diesel exhaust fluid

Ostrzeżenie o niskim poziomie płynu do DPF

Przedstawiona kontrolka sygnalizuje, niski poziom płynu do filtra cząstek stałych w skrócie DEF (diesel_exhaust_fluid).

Diesel Particulate Filter symbol DPF symbol kontrolka filtra cząstek stałych

Ostrzeżenie o zapychającym się filtrze cząstek stałych

Przedstawione kontrolki informują o tym że filtr cząstek stałych jest bliski zapchaniu. Należy wykonać procedurę opisaną w instrukcji obsługi auta. Jeśli to nie pomoże, należy jechać do serwisu. Gdy dojdzie do całkowitego zapchania komputer sterujący pracą silnika ograniczy jego moc i silnik pracować będzie w trybie awaryjnym.

kontrolka niskiego ciśnienia w kołach tire pressure monitor

Ostrzeżenie o niskim ciśnieniu w kole

Przedstawione kontrolki ostrzegają o nieprawidłowym ciśnieniu w kole lub w kołach. Z reguły oprócz kontrolki na wyświetlaczu komputera pokładowego lub na dodatkowym wyświetlaczu pojawia się zarys pojazdu z zaznaczonym kołem w którym jest zbyt niskie ciśnienie. Najczęściej uzupełnienie ciśnienia w kole rozwiązuje problem. W przypadku gdy dopompowanie powietrza nie pomogło należy udać się do serwisu.

kontrolka monitorowania martwego pola  Blind Spot Information System

Ostrzeżenie o pojeździe w martwym polu

Przedstawione kontrolki zamontowane są w lusterkach zewnętrznych i sygnalizują, że w tzw. "martwym polu" na sąsiednim pasie ruchu znajduje się pojazd. W momencie, gdy w lusterku wyświetla się taki piktogram nie należy zmieniać pasa ruchu.

ABS Trouble Lights Antilock Brake System Trouble Lights kontrolka usterki systemu ABS

Ostrzeżenie o usterce układu ABS

Przedstawione kontrolki sygnalizują usterkę systemu/układu ABS. Gdy wyświetla się kontrolka usterki ABS hamulce nadal działają, jednak w przypadku nagłego /ostrego hamowania może dojść do zablokowania kół. W nowoczesnych samochodach wraz z usterką systemu ABS mogą wyświetlać się kontrolki lub komunikaty informujące o awarii lub nie działaniu innych systemów (współpracujących z układem ABS) np. ESP, aktywnego tempomatu, systemu monitorowania martwego pola.

kontrolka zużytych klocków hamulcowych

Ostrzeżenie o zużyciu klocków hamulcowych

Kontrolka ostrzega o zużytych klockach hamulcowych. Należy jak najszybciej zaplanować kontrolę klocków hamulcowych i wymianę zużytych klocków. Bagatelizowanie tej kontrolki może doprowadzić do całkowitego zużycia klocków hamulcowych, co może doprowadzić do niebezpiecznej sytuacji podczas hamowania lub do uszkodzenia tarczy hamulcowej.

kontrolka niskiego poziomu paliwa w zbiorniku

Ostrzeżenie o małej ilości paliwa w zbiorniku tzw. "rezerwa"

Kontrolka sygnalizuje niski poziom paliwa w zbiorniku i jedziemy na tzw. "rezerwie". Średnio od wyświetlenia się tej kontrolki można przejechać dystans od 50 do 80 km, a uzależnione jest to od warunków na drodze i stylu jazdy kierowcy. Oczywiście uzupełnienie paliwa powoduje że kontrolka gaśnie. Ignorowanie tej kontrolki może doprowadzić do zgaśnięcia silnika i stworzenie sytuacji niebezpiecznej dla kierowcy, pasażerów i innych użytkowników drogi. Może także doprowadzić do zapowietrzenia układu paliwowego, co może skończyć się wizytą w serwisie.

kontrolka woda w paliwie water in fuel indicator water trap indicator

Ostrzeżenie o wodzie w paliwie

Kontrolka sygnalizuje wodę w układzie paliwowym. Najczęściej woda gromadzi się w specjalnym odstojniku przy filtrze paliwa. Spuszczenie wody z odstojnika najczęściej rozwiązuje problem.

kontrolka ostrzeżenia o możliwym oblodzeniu

Ostrzeżenie o możliwym oblodzeniu nawierzchni

Kontrolka ostrzega o możliwym oblodzeniu nawierzchni drogi. Kontrolka wyświetla się, gdy temperatura jest mniejsza lub równa 4°C

kontrolka uszkodzonej lampy led

Kontrolka ostrzega o niesprawności przedniej lampy z oświetleniem LED

Kontrolka sygnalizuje awarię oświetlania LED w którymś z przednich reflektorów.

kontrolka przepalonej żarówki kontrolka przepalonej żarówki pozycyjnej Tail light out indicator

Ostrzeżenie o przepalonej żarówce

Przedstawione obok kontrolki sygnalizują przepaloną żarówkę. Dolny piktogram informuje o przepalonej żarówce w tylnych lampach.
Nie wszyscy producenci stosują systemy o przepalonych żarówkach, dla tego w samochodach, które nie mają takiego systemu warto od czasu do czasu sprawdzić czy działa oświetlenie.

kontrolka awari poziomowania reflektorów Headlamp Leveling System Warning Symbols

Niesprawny system poziomowania reflektorów

Piktogramy sygnalizują awarię systemu poziomowania reflektorów. W przypadku awarii systemu regulacji reflektorów domyślnie reflektory ustawiają się aby świecić jak najniżej, aby nie oślepiać innych użytkowników drogi.
Pierwszy piktogram można znaleźć przy manualnym regulatorze (pokrętle)regulacji wysokości reflektorów.

kontrolka nieprawidłowo zamkniętego korka wlewu paliwa

Ostrzeżenie o niepoprawnie zamkniętym wlewie paliwa

Kontrolka sygnalizuje nie poprawnie zamknięty wlew paliwa. Aby kontrolka zgasła należy prawidłowo zamknąć wlew paliwa.

kontrolka niskiego poziomu płynu do spryskiwaczy

Informacja o niskim poziomie płynu do spryskiwaczy

Kontrolka sygnalizuje, że kończy się płyn do spryskiwaczy. Aby zgasła kontrolka należy uzupełnić płyn do spryskiwaczy. Najczęściej korek wlewu płynu do spryskiwaczy znajduje się pod przednią maską. Korek wlewu płynu do spryskiwaczy ma taki sam piktogram jak kontrolka.

kontrolka Ostrzeżenie o konieczności zrobienia przerwy w podróży alert time indicator symbol

Ostrzeżenie o konieczności zrobienia przerwy w podróży

Ostrzeżenie systemu badającego sprawność psychofizyczną kierowcy o konieczności przerwy w podróży.

kontrolka usterki systemu start/stop kontrolka awarii systemu start &stop

Usterka systemu Start & Stop

Przedstawione kontroli informują o usterce systemu Star & Stop.

kontrolka wyłączony system ochrony przed kolizją

Wyłączony system ochrony przed kolizją

Kontrolka sygnalizuje, że jest wyłączony system ochrony przed kolizją lub system automatycznego hamulca.

kontrolka Niesprawny system ochrony przed kolizją

Niesprawny system ochrony przed kolizją

Kontrolka sygnalizuje, awarię systemu ochrony przed kolizją lub system automatycznego hamulca.

kontrolka Wyłączona poduszka powietrzna pasażera

Wyłączona poduszka powietrzna pasażera

Kontrolka sygnalizuje wyłączoną poduszkę powietrzną pasażera. W niektórych pojazdach można wyłączyć przednią poduszkę powietrzną pasażera, aby bezpiecznie przewozić dziecko w nosidełku zamocowanym na przednim fotelu pasażera. Aby bezpiecznie przewodzić dziecko w nosidełku zamocowanym na przednim fotelu pasażera należy wyłączyć poduszkę powietrzną pasażera.
Poduszkę pasażera można wyłączyć za pomocą specjalnego przełącznika. W nowoczesnych pojazdach klasy premium wyposażonych w specjalne elektroniczne transpondery automatycznie wykrywana jest obecność fotelika na przednim fotelu i system wyłącza przednią poduszkę pasażera.
Markowe foteliki samochodowe od 0-13kg mają specjalne naklejki ostrzegawcze.

Kontrolki alarmujące

Sygnalizowane są kolorem czerwonym, informują o poważnej usterce lub awarii. W przypadku zaświecenia się jakiejkolwiek czerwonej kontrolki należy bezzwłocznie przerwać jazdę! Bagatelizowanie jakiejkolwiek czerwonej kontrolki może doprowadzić do poważnej awarii, a także może stworzyć zagrożenie w bezpieczeństwie ruchu drogowego.


kontrolka krytycznego komunikatu

KRYTYCZNY KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY

Świeci, gdy centrum komunikatów emituje krytyczny komunikat ostrzegawczy. Wraz z nią, lub chwilę po nie wyświetlają się inne kontrolki lub komunikaty alarmujące.

kontrolka usterki układu hamulcowego brake trouble light brake trouble indicator

Usterka układu hamulcowego

Kontrolki alarmują o awarii układu hamulcowego. Nie należy bagatelizować wyświetlenia się takiej kontrolki, gdyż jej wyświetlenie najczęściej spowodowane jest niskim poziomem płynu hamulcowego. Przyczyną niskiego poziomu płynu hamulcowego może być wyciek lub zużyte klocki hamulcowe. Pomarańczowa kontrolka może sygnalizować problemy z elektronicznie sterowanym hamulcem postojowym.

kontrolka niskiego poziomu płynu hamulcowego

Ostrzeżenie o niskim poziomie płynu hamulcowego

Kontrolka alarmuje o niskim poziomie płynu hamulcowego. Gdy wyświetli się taka kontrolka należy jak najszybciej sprawdzić stan układu hamulcowego i ustalić przyczynę obniżenia się poziomu płynu hamulcowego. Kontrolka może zapalać się podczas gwałtownego hamowania, podczas podjeżdżania po strome wzniesienie lub podczas zjazdu ze stromego wzniesienia. W  samochodach nie wyposażonych w czujniki zużycia klocków hamulcowych, kontrolka ta może zapalać się w przypadku gdy są zużyte klocki hamulcowe.

kontrolka braku ładowania

Ostrzeżenie o braku ładowania akumulatora

Kontrolka alarmuje o braku ładowania akumulatora. Kontrolka wyświetla się przed uruchomieniem silnika informując, że instalacja elektryczna samochodu zasilana jest prądem z akumulatora. Po uruchomieniu silnika i rozpoczęciu pracy alternatora kontrolka powinna zgasnąć. Nie należy bagatelizować wyświetlenia się tej kontrolki w czasie jazdy. Przyczyną jej wyświetlenia się może być awaria alternatora, instalacji elektrycznej lub zerwanie paska akcesoriów napędzającego alternator. Gdy w czasie jazdy wyświetli się kontrolka ładowania samochodem można przejechać kilka kilometrów - do czasu rozładowania się akumulatora.

kontrolka braku ciśnienia oleju silnikowego  Low Oil Level Warning Light

Ostrzeżenie o braku ciśnienia oleju silnikowego

Kontrolki alarmują o braku ciśnienia oleju silnikowego lub o jego niski stanie. Po uruchomieniu silnika kontrolka powinna zgasnąć. Jeżeli kontrolka wyświetli się w czasie jazdy - należy niezwłocznie się zatrzymać i wyłączyć silnik. Kategorycznie nie można kontynuować jazdy! Przyczyną może być mała ilość oleju w silniku lub awaria silnika. Jeżeli poziom oleju jest prawidłowy to mamy poważną awarię silnika, a w najlepszym wypadku awarię układu smarowania.

kontrolka wysokiej temperatury płynu chłodzącego

Wysoka temperatura płynu chłodzącego

Kontrolka alarmuje o wysokiej temperaturze płynu chłodzącego w układzie chłodzenia silnika. Bagatelizowanie tej kontrolki może doprowadzić do przegrzania silnika. Gdy podczas jazdy wyświetli się ta kontrolka, to należy niezwłocznie zatrzymać się w bezpiecznym miejscu i zgasić silnik. Przyczyną wyświetlenia się tej kontrolki może być niski poziom płynu chłodzącego lub awaria termostatu.

kontrolka hamulca postojowego

Zaciągnięty hamulec postojowy

Kontrolka alarmuje, a za razem informuje, że jest zaciągnięty hamulec postojowy potocznie "ręczny". Kontrolka ta stosowana jest zarówno w samochodach z tradycyjnym hamulcem ręcznym, jak i z amulcem elektrycznym, zaciąganym automatycznie. W nowoczesnych samochodach hamulec postojowy jest automatycznie zaciągany po zgaszeniu silnika i automatycznie zwalniany przy dodawaniu gazu podczas ruszania pojazdem.

kontrolka awarii elektrycznego hamulca postojowego electric park brake

Awaria hamulca postojowego (elektrycznego)

Kontrolka sygnalizuje usterkę elektrycznego hamulca postojowego. Tradycyjna dźwignia hamulca postojowego zastąpiona zostaje elektrycznym przełącznikiem. Jednak w większości przypadków uruchomienie i zwolnienie hamulca postojowego następuje automatycznie. Przetacznik potrzebny jest, aby manualnie zaciągnąć lub zwolnić hamulec postojowy.

kontrolka ostrzegająca o otwartych drzwiach

Otwarte drzwi lub pokrywa bagażnika

Kontrolka alarmuje, że są otwarte lub źle zamknięte drzwi lub pokrywa bagażnika. Niektórzy producenci stosują piktogramy dokładnie informujące/ilustrujące które drzwi lub pokrywa są otwarte.

kontrolka awarii wspomagania układu kierowniczego

Usterka układu wspomagania

Kontrolka alarmuje o usterce w układzie wspomagania. Wspomaganie może działać słabo, wcale lub zbyt czule, co wbrew pozorom może być niebezpieczne przy wyższych prędkościach.

kontrolka poduszek powietrznych air bag/SRS

Usterka układu poduszek powietrznych Air Bag/SRS

Kontrolka alarmuje o usterce w systemu poduszek powietrznych (Air Bag / SRS). Gdy wyświetli się ta kontrolka poduszki powietrzne nie powinny wystrzelić same z siebie, ale mogą nie zadziałać w razie potrzeby. W skład układu Air Bag/SRS wchodzi wiele podzespołów, aby ustalić przyczynę zaświecenia się kontrolki należy podłączyć komputer diagnostyczny i odczytać błędy. Więcej na temat przyczyn zaświecenia się tej kontrolki znajdziesz na tym portalu na podstronie: Przyczyny zaświecenia się kontrolki poduszek powietrznych (Air Bag/SRS)