Budowa pojazdu

Poznaj podstawy budowy pojazdów samochodowych

Budowa Pojazdu

budowa pojazdu

Źródło: Corvette

Samochód, a w zasadzie każdy pojazd składa się bardzo wielu części, podzespołów, mechanizmów tworzących układy, które muszą ze sobą ściśle współpracować. Każdy pojazd składa się z czterech podstawowych modułów, a każdy z modułów ma określoną funkcję, która w skrócie można opisać następująco:
1. Podwozie – pełni funkcję trakcyjną pojazdu.
2. Układ napędowy – silnik wraz układem przeniesienia napędu zapewnia napęd pojazdowi.
3. Nadwozie – pełni funkcję użytkową. W zależności od konstrukcji pozwala: przewozić ludzi, towary oraz świadczyć usługi.
4. Instalacja elektryczna – zapewnia funkcjonowanie pojazdu poprzez sterowanie i kontrolowanie parametrów poszczególnych urządzeń.

Każdy z wyżej wymienionych modułów zawiera w sobie wiele układów i systemów, które oczywiście pełną określone funkcje.