Układ napędowy. Układ przeniesienia napędu.

Niewątpliwie każdy pojazd musi posiadać układ napędowy czyli jednostkę napędową i układ przeniesienia napędu. Jednostką napędową może być silnik spalinowy lub silnik elektryczny. Oba rodzaje silników mogą być zamontowane w jednym pojeździe tworząc tzw. układ hybrydowy, czyli jednostki napędowe mogą współpracować ze sobą lub lub pracować naprzemiennie.

Jednostka napędowa

Każdy pojazd samochodowy musi posiadać jednostkę napędową, która wytwarza moment obrotowy potrzebny do wprawienia pojazdu w ruch. W pojazdach samochodowych jako jednostki napędowe stosuje się silniki spalinowe tłokowe lub silniki elektryczne. Coraz bardziej popularne jest stosowanie w jednym pojeździe obu rodzajów jednostek napędowych, które tworzą tzw. napęd hybrydowy.
Napęd hybrydowy możemy spotkać zarówno w pojazdach kompaktowych, w pojazdach klasy średniej oraz w pojazdach sportowych i luksusowych.

Elementy przeniesienia napędu

W skład układu przeniesienia napędu pojazdu samochodowego, w zależności od jego rodzaju, wielkości i przeznaczenia mogą wchodzić następujące podzespoły:

Zazwyczaj wszystkie wyżej wymienione podzespoły układu przeniesienia napędu nie występują w jednej konstrukcji. W samochodach osobowych nie stosuje się zwolnic oraz retarderów.

Jednostka napędowa umieszczona może być z przodu pojazdy, z tyłu pojazdu lub centralnie (na środku pojazdu.) Ułożenie jednostki napędowej (silnika) może być poprzeczne lub wzdłużne.

silnik_z_przodu
silnik_z_tylu
silnik_centralnie

Moment obrotowy wytworzony w silniku przenoszony jest do kół jezdnych za pomocą szeregu mechanizmów tworzących tak zwany układ przeniesienia napędu. Napęd może być przenoszony na koła osi tylnej, koła osi przedniej lub na koła wszystkich osi.

Napęd na koła tyle
Napęd na koła przednie
napęd na wszystkie koła

Rodzaje układów napędowych

Ze względu na rozmieszczenie elementów układu napędowego i przeniesienia napędu rozróżniamy następujące układy:

Pozostałe układy napędowe