Zawieszenie pojazdu samochodowego

Rodzaje zawieszeń stosowanych w samochodach

Zawieszenie pojazdu

Zawieszenie pojazdu jest częścią podwozia i jest to zespół sztywnych oraz sprężystych elementów łączących koła z pojazdem. Zawieszenie powinno zapewnić utrzymanie nadwozia na określonej wysokości nad jezdnią oraz zapewnić stateczność i sterowność pojazdu podczas jazdy, a przy okazji zapewnić podróżującym komfort poprzez niwelowanie wstrząsów. Od początku motoryzacji, konstruktorzy pojazdów dążyli do spełnienia wielu często sprzecznych ze sobą funkcji, takich jak: komfort i optymalne trzymanie się pojazdu na drodze. Tak więc w pojazdach samochodowych spotyka się nadspodziewanie liczne rodzaje zawieszeń kół jezdnych, zarówno kierowanych lub niekierowanych, pędnych czy toczących się swobodnie. Jest wiele konstrukcji zawieszeń - od prostych, przez wielowahaczowe, a skończywszy na zawieszeniach aktywnych (kontrolowanych i sterowanych za pomocą systemów elektronicznych). Niezależnie od rodzaju zawieszenia, zarówno w przednim jak i tylnym zawieszeniu muszą się znaleźć następujące elementy:
- elementy wodzące (prowadzące) koło - np.zwrotnica, wahacz
- element resorujący - np. sprężyna śrubowa, resor, drążek skrętny
- element tłumiący - np. amortyzator

Budowa zawieszenie - elementy składowe

Elementy składowe zawieszenia (w tym przypadku Mc Pherson)

Ze względu na konstrukcję rozróżniamy trzy typy zawieszenia:
- zawieszenie zależne
- zawieszenie niezależne
- zawieszenie pół-zależne (sprzężone)

Różnica między działaniem zawieszenia zależnego a niezależnego

różnica między zawieszeniem zależnym a niezależnym różnica między zawieszeniem zależnym a ;niezależnym

Zawieszenie zależne

płyta podłogowa samochodu

Zawieszenie zależne charakteryzuje się tym, że koła jednej osi osadzone są na wspólnym sztywnym elemencie, którym może sztywny most napędowy lub belka osi (w przypadku, gdy oś nie jest napędzana). Zmiana położenia jednego z tych kół, wywołana nierównością drogi, automatycznie wymusza zmianę położenia drugiego koła. Stosunkowo prosta konstrukcja i duża wytrzymałość takiego zawieszenia powoduje, że są stosowane w samochodach ciężarowych, odstawczych oraz terenowych. Kiedyś były również stosowane w samochodach osobowych, jednak z biegiem lat zostały wyparte przez zawieszenia niezależne i półzależne.

Zawieszenie niezależne

przednie zawieszenie niezależne

Zawieszenie niezależne charakteryzuje się tym, że koła jednej osi mogą niezależnie od siebie zmieniać położenie względem kadłuba pojazdu. Każde z niezależnie zawieszonych kół jezdnych jest indywidualnie związane z ramą lub nadwoziem samonośnym za pośrednictwem układu elementów, które prowadzą koło podczas jego wychyleń w określony sposób względem kadłuba pojazdu — nie wpływając jednak w ogóle na chwilowe położenia drugiego koła jezdnego danej osi lub mostu napędowego. We współczesnych samochodach stosowane są liczne rodzaje niezależnych zawieszeń kół, które znacznie różnią się budową i własnościami.

,

Zawieszenie pół-zależne (sprzężone)

Zawieszenie półzależne

Ogólna nazwa zawieszenia kół, które łączy w sobie cechy zawieszeń zależnych i niezależnych. Stosowane jest jako zawieszenie tylne w pojazdach z napędem na koła przednie. Składa się z dwóch wahaczy wzdłużnych, które zostały połączone poprzeczną belką. Belka ta znajduje się między osią kół pojazdu a osią obrotu wahaczy. Z takiego położenia wynika, że belka ta musi być podatna na skręcanie wymuszane przez względne przemieszczenia kątowe prawego i lewego wahacza. Może więc pełnić także rolę stabilizatora. Zaletami tego rozwiązania jest mała liczba części składowych, co wiąże się z małą masą i wymiarami.