Układ kierowniczy pojazdów samochodowych

Data publikacji: 2018.11.02    Autor: Robert Kowalczyk

Układ kierowniczy pojazdu samochodowego

Nie ma wątpliwości, że układ kierowniczy jest jednym z najważniejszych układów w pojeździe samochodowym, który ma wpływ na komfort i bezpieczeństwo. Układ kierowniczy to zespół mechanizmów umożliwiający skręcanie kołami przednimi (czasem również także tylnymi), co umożliwia utrzymanie stałego kierunku jazdy lub jego zmianę zgodnie z wolą kierującego.
Układ kierowniczy powinien spełniać następujące warunki:
   * koła skręcone powinny samoczynnie powracać do położenia odpowiadającego kierunkowi jazdy na wprost oraz zapewnić utrzymanie tego kierunku mimo działania sił bocznych niezależnych od kierowcy;
   * pionowe przemieszczanie kół kierowanych wywołane nierównościami drogi nie powinno powodować zmiany kierunku jazdy;
   * kierowanie pojazdem powinno być łatwe i skuteczne z użyciem możliwie małych sił na kole kierowniczym;
   * uderzenia wywołane nierównościami nawierzchni nie powinny być odczuwalne na kole kierowniczym;
   * zależność kinematyczna między kątami skrętu kół kierowanych powinna być możliwie bliska zależności teoretycznej;
   * uszkodzenie mechanizmu wspomagającego nie może pozbawić kierującego możliwości prowadzenia pojazdu;
Aby spełnić powyższe warunki samochodów samochodów stworzyli wiele rozwiązań, ale wszystkie konstrukcje składają się z dwóch podstawowych mechanizmów: kierowniczego (umożliwia przeniesienie ruchu i siły z koła kierownicy do mechanizmu zwrotniczego) i zwrotniczego (zmienia ruch obrotowy kierownicy na ruch liniowy skręcający kołami). Układ kierowniczy może być bez i ze wspomaganiem.

budowa układu kierowniczego

W zależności od konstrukcji stosowanego zwieszenia w samochodzie stosuje się różne mechanizmy zwrotnicze.

mechanizm zwrotniczy osi sztywnej W przypadku zawieszenia zależnego mechanizm zwrotniczy składa się ze zwrotnic z dźwigniami osadzonych obrotowo na sztywnej osi lub na sztywnym moście napędowym, poprzecznego drążka kierowniczego łączącego dźwignie zwrotnic, dźwigni kierowniczej osadzonej sztywno w jednej ze zwrotnic ( najczęściej na tej, która znajduje się z tej samej strony co kierownica) oraz podłużnego drążka kierowniczego łączącego dźwignie kierownicza z ramieniem kierownicy w przekładni kierowniczej. W tego typu mechanizmach zwrotniczych nie stosuje się przekładni zębatkowych potocznie zwanymi maglownicami.

W przypadku niezależnego zawieszenia nie ma podłużnego drążka kierowniczego i dźwigni kierowniczej, a poprzeczny drążek kierowniczy jest niejednolity i składa się z trzech części: drążka środkowego i dwóch drążków bocznych. Ramie kierownicze jest połączone bezpośrednio z drążkiem środkowym. Symetrycznie do ramienia kierownicy na ramie jest osadzona obrotowo dźwignia pośrednicząca, która służy do prowadzenia drążka środkowego.
W większości obecnych samochodach z zawieszeniem niezależnym zamiast drążka poprzecznego stosuję się przekładnie zębatkową, która znacznie upraszcza konstrukcję mechanizmu zwrotniczego.
mechanizm zwrotniczy wielo-drążkowy mechanizm zwrotniczy z przekładnią zębatkowa (maglownicą) Wszystkie części mechanizmu zwrotniczego są połączone za pomocą przegubów kulistych, co umożliwia zmianę ich wzajemnego położenia we wszystkich kierunkach. W samochodach z zawieszeniem niezależnym mogą być stosowane wszystkie rodzaje przekładni, natomiast w pojazdach z zawieszeniem zależnym nie może być stosowana przekładnia zębatkowa tzw. maglownica.

Elementy powiązane z układem kierowniczym