Hydrauliczny układ napędowy

Hydrauliczny układ napędowy

Hydrauliczny układ przeniesienia napędu Hydrauliczny układ przeniesienia napędu

Hydrauliczny układ napędowy to napęd w którym energia mechaniczna przekazywana jest za pomocą cieczy do jednego lub kilku silników hydrostatycznych. Silnik spalinowy bądź elektryczny napędza pompę, która przetłacza ciecz przewodami do silników hydrostatycznych umieszczonych w kołach jezdnych. W przypadku, gdy zastosowany jest jeden silnik hydrostatyczny, napędza on mechanizm różnicowy mostu napędowego. Napęd tego typu stosuje się w maszynach roboczych oraz w terenowych pojazdach specjalnych, w których potrzebna jest wysoka wartość siły napędzanej przy małej prędkości jazdy.

Zalety:
- możliwość uzyskania bardzo dużych sił, przy małych wymiarach urządzeń,
- możliwość uzyskania bezstopniowej zmiany prędkości ruchu,
- możliwość użycia małych sił do sterowania pracą ciężkich maszyn,
- możliwość zdalnego sterowania,
- możliwość zastosowania mechanizacji i automatyzacji ruchów,
- dużą trwałość elementów układów hydraulicznych oraz łatwość ich wymiany.

Wady:
- trudności związane z uszczelnieniem elementów ruchowych; wszelkie nieszczelności powodują przedostawanie się powietrza do obiegu, a to z kolei powoduje zakłócenia pracy układu oraz powodują wycieki cieczy roboczej,
- duże straty energii na pokonywanie oporów przepływu.
Przykładem zastosowania takiego napędu może być prototyp polskiego samochodu terenowego Lewiatan 6x6, przeznaczony do zastosowań militarnych, a także w cywilnych.

budowa pojazdu

Prototyp: Lewiatan 6x6

Ramy stosowane w pojazdach samochodowych