Centralny układ napędowy

Układ centralny

Centralny układ przeniesienia napędu

W centralnym układzie przeniesienia napędu silnik umieszczony jest prawie na środku pojazdu (centralnie) przed tylną osią, która z reguły jest napędzana lub napęd przenoszony jest na obie osie. Centralny układ napędowy stosowany jest w samochodach sportowych. W tego typu układzie jednostka napędowa najczęściej umieszczona jest wzdłużnie, co daje możliwość zastosowania dużych silników. W niektórych samochodach można spotkać jednostki napędowe ułożone poprzecznie. Centralne umieszczenie zespołu napędowego daje lepszy rozkład obciążeń na obie osie i korzystne położenie środka ciężkości, ogranicza jednak ilość miejsca w kabinie przez co pojazdy z reguły są dwumiejscowe. Dodatkowo utrudniony jest dostęp do silnika i jego podzespołów.

Ramy stosowane w pojazdach samochodowych