Wały napędowe, półosie, przeguby

Wał napędowy

Przegubowy wał napędowy

Wał napędowy jest elementem układu przeniesienia napędu, którego zadaniem jest przeniesienie momentu obrotowego ze skrzyni biegów lub skrzyni rozdzielczej do oddalonego mostu napędowego albo z jednego mostu napędowego do kolejnego mostu napędowego.
W pojazdach samochodowych najczęściej stosuje się przegubowe wały napędowe ponieważ warunki pracy wymagają przekazywania momentu obrotowego pod różnymi kątami oraz o na różne odległości, co dodatkowo wymaga stosowania wałów o zmiennej długości.

Półosie napędowe

Półosie napędowe

Półosie napędowe wchodzą w skład układu przeniesienia napędu. Zadaniem półosi napędowych jest przeniesienie momentu obrotowego z mostu napędowego (mechanizmu różnicowego) do jezdnych kół napędzanych.
Ze względu na konstrukcję mostu napędowego i sposobu zawieszenia kół jezdnych półosie napędowe dzielimy na:

1. sztywne - stosowane w sztywnych mostach napędowych;
2. przegubowe
a) jednostronnie przegubowe:
  • przegub od strony mostu napędowego ( mosty napędowe osi niekierowanych samochodów osobowych i ciężarowych);
  • przegub od strony koła jezdnego ( sztywne mosty napędowe kół kierowanych samochodów ciężarowych i terenowych);
b) dwustronnie przegubowe (samochody osobowe z niezależnym zawieszeniem kół kierowanych i niekierowanych)

Ramy stosowane w pojazdach samochodowych