Drgania i wibracje pojawiające się podczas hamowania

Drgania i wibracje pojawiające się podczas hamowania

W przypadku drgań i wibracji podczas hamowania najczęściej spowodowane jest biciem tarcz hamulcowych lub owalnością bębnów hamulcowych. Zazwyczaj objawy te nasilają się wraz z rozgrzaniem hamulców. W zależności od objawów można wywnioskować czy problem dotyczy przednich, czy tylnych hamulców.

Drgania / wibracje odczuwalne na kierownicy podczas hamowania. Może również pojawić się pulsowanie pedału hamulca, czasami także buczenie.

Krzywe (zwichrowane) tarcze hamulcowe przód - podczas hamowania powodują zjawisko tzw."bicie tarcz". Bicie tarcz przednich podczas hamowania wytwarza drgania i wibracje, które przenoszą się na elementy przedniego zawieszenia, a przede wszystkim na elementy układu kierowniczego, przez co najbardziej odczuwalne jest to na kole kierownicy.
Z reguły podczas przyspieszania i zwalniania pojazdu po odpuszczeniu gazu, bez użycia hamulców drgań i wibracji nie ma.
W przypadku stwierdzenia "Bicia na kierownicy" tylko podczas hamowania możemy wnioskować, że któraś z przednich tarcz lub dwie tarcze hamulcowe osi przedniej są krzywe. W celu weryfikacji, za pomocą czujnika zegarowego należy sprawdzić bicie przednich tarcz i porównać odczytane wartości z wartościami podanymi producenta pojazdu ewentualnie tarcz hamulcowych. Najczęściej bicie tarczy nie powinno przekroczyć 0,05mm. Jeżeli bicie którejkolwiek tarczy przekracza dopuszczalną wartość należy wymienić dwie tarcze, gdyż tarcze hamulcowe wymienia się parami. Jeżeli zwichrowane tarcze hamulcowe mają stosunkowo niewielki przebieg i są wystarczająco grube, można takie tarcze przetoczyć. Należy jednak wziąć po uwagę, że po przetoczeniu grubość tarcz po przetoczeniu nie powinna być mniejsza niż dopuszczalna grubość minimalna!
Zanim założymy nowe tarcze hamulcowe, warto również zmierzyć bicie piast do których mocowane są tarcze hamulcowe. Jeżeli bicie którejś z piast przekracza dopuszczalne wartości, to założenie nowych tarcz hamulcowych nie usunie usterki jaką są drgania podczas hamowania lub usuną ją na krótki czas.

Drgania / wibracje nadwozia podczas hamowania. W skrajnych przypadkach pojawia się również buczenie lub pulsowanie pedału hamulca.

Krzywe (zwichrowane) tarcze hamulcowe tył podobnie jak w przypadku krzywych tarcz przednich, bicie tylnych tarcz hamulcowych podczas hamownia powoduje pojawianie się drgań i wibracji przenoszących się na elementy tylnego zawieszenia, a z nich na nadwozie.
W przypadku, gdy podczas hamowania drgania, wibracje pojawiają się na nadwoziu, a nie są wyczuwalne na kole kierownicy, to możemy przypuszczać, że problem tkwi w tylnych tarczach hamulcowych. I w tym przypadku diagnozę należy rozpocząć od pomiarów bicia tylnych tarcz hamulcowych i porównać je z wartościami podanymi przez producenta pojazdu. W przypadku, gdy przekroczone są dopuszczalne wartości bicia na którejkolwiek z tarcz - dwie tarcze hamulcowe kwalifikują się do wymiany lub do przetoczenia.
W pojazdach, w których tylne hamulce maja bębny hamulcowe, przyczyna drgań i wibracji możne być owalny bęben hamulcowy. W tym przypadku za pomocą czujnika zegarowego należy zmierzyć owalność bębna hamulcowego i porównać z dopuszczalnymi producenta. Jeżeli owalność bębna hamulcowego przekracza dopuszczalną wartość należy wymienić bębny na nowe lub przetoczyć.

Tak jak wspomniałem wcześniej w przypadku potwierdzenia bicia którejkolwiek z tarcz hamulcowej warto również dokonać pomiarów bicia piasty. Czasami krzywa (zwichrowana) piasta jest przyczyną nadmiernego bicia tarczy hamulcowej podczas hamowania, a co za tym idzie powstawania drgań. W przypadku, gdy nową tarcze hamulcową założymy na krzywą piastę, drgania wibracje będą występowały nadal, a nowa tarcza hamulcowa może ulec uszkodzeniu.
Warto również pamiętać, że przed montażem tarczy hamulcowej/bębna hamulcowego należy dopilnować, aby miejsca przylegania piasty i tarczy hamulcowej (lub bębna) były idealnie czyste.

Drgania lub wibracje spowodowane biciem tarcz hamulcowych, owalnością bębnów hamulcowych lub krzywa piastą niewątpliwie pogarszają komfort jazdy. Zbagatelizowanie tej usterki może przyczynić się do szybszego zużycia się łożysk, sworzni, przegubów oraz tulei zawieszenia.

Data publikacji: 2019.01.19    Autor: Robert Kowalczyk

Zobacz też inne usterki:
-Drgania i wibracje nadwozia podczas jazdy
-Buczenie, huczenie, wycie, dziwne odgłosy podczas jazdy