Hybrydowy układ napędowy

Hybrydowy układ napędowy

Hybrydowy układ napędowy

Coraz więcej producentów ma w swojej ofercie modele z hybrydowym układem napędowym. Tak więc hybrydowy układ napędowy możemy spotkać praktycznie w każdym segmencie pojazdów - zarówno w samochodach miejskich, kompaktowych, luksusowych sportowych,a także w samochodach typu SUV oraz w autobusach miejskich.
Czym więc jest napęd hybrydowy?
Napęd hybrydowy to układ w którym występują dwa źródła napędu - najczęściej spalinowego i elektrycznego. W zależności od potrzeb silniki te mogą pracować na przemian lub jednocześnie, np. w mieście silnik elektryczny, poza miastem silnik spalinowy. Najczęściej silnik elektryczny pełni również funkcje prądnicy, ładując akumulatory lub kondensator podczas napędzania go przez silnik spalinowy lub podczas hamowania silnikiem.
Napędy hybrydowe możemy podzielić na:
szeregowe – silnik spalinowy pracuje cały czas w optymalnym zakresie obrotów napędzając generator prądu. Energia z generatora jest przekazywana do silnika napędowego a nadmiar do akumulatorów. Silnik elektryczny w razie potrzeby może również korzystać z energii zgromadzonej w akumulatorach.
równoległe – (silnik spalinowy jest mechanicznie połączony z kołami). Gdy potrzebna jest duża moc silnik elektryczny i spalinowy mogą pracować równolegle. Podczas hamowania silnik elektryczny jest generatorem.
szeregowo–równoległe – kombinacja układu szeregowego i równoległego.

Ramy stosowane w pojazdach samochodowych