Kampanie serwisowe czyli akcje serwisowe i akcje przywoławcze

Akcje przywoławcze - wezwanie klienta do serwisu

Często z mediów dowiadujemy się, że jakiś producent samochodów wzywa swoich klientów do serwisu w celu usunięcia wady fabrycznej na koszt producenta, zarówno gdy samochód jest na podstawowej gwarancji, jak również w samochodach które dawno są już po gwarancji - o co chodzi?
Każdy pojazd to konstrukcja mniej lub bardziej skomplikowana. Producenci z roku na rok wprowadzają nowe rozwiązania w celu poprawienia bezpieczeństwa, komfortu podróżujących jak również wprowadzają technologie poprawiające ekonomie i ekologię. Jednymi słowy trwa nieustanna walka konstruktorów i producentów pojazdów, przez co budowa pojazdów staje się coraz bardziej skomplikowana. Niestety nowe rozwiązania czasami są zawodne i ulegają częstym awariom. Jeżeli dany podzespół ulega częstym awariom lub nie działa zgodnie z założeniami konstrukcyjnymi to Producent wprowadza zmiany. Zmiany mogą polegać np. na zmianie konstrukcji części, zmianie oprogramowania lub na innych zmianach takich jak na przykład dołożenie/ demontowanie dodatkowej części lub zmiana ułożenia wiązki, itp.
Kampanie serwisowe, akcje serwisowe, akcje przywoławcze Jeżeli Producent uzna, że w określonej partii danego modelu (lub modeli) muszą być wprowadzone zmiany wprowadza kampanie serwisowe aktualizując swoją ogólnoświatową bazę pojazdów o informacje o wprowadzonych kampaniach serwisowych na dany pojazd lub partię pojazdów. Kampanie serwisowe mogą dotyczyć pojazdów wyprodukowanych, zarówno oczekujących na sprzedaż, jak i już sprzedanych i użytkowanych. W zależności od rangi kampanie serwisowe dzielą się na akcje serwisowe i akcje przywoławcze.

Czym różni się akcja serwisowa od akcji przywoławczej?

Akcja serwisowa to czynności zlecone autoryzowanemu serwisowi do wykonania podczas wizyty klienta w serwisie, bez konieczności wzywania klienta do serwisu.
W przypadku, gdy w wyznaczonej przez Producenta partii pojazdów może wystąpić potencjalna usterka mająca wpływ na bezpieczeństwo ogłaszana jest akcja przywoławcza oraz uruchamiane są odpowiednie procedury. Producent informuje o tym fakcie swoje Centrale w danych krajach lub Importerów. Centrala Producenta lub Importer w danym kraju o akcji przywoławczej informuje odpowiednie instytucje rządowe (w Polsce informowany jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta). Często również informowane są media takie jak branżowa prasa lub branżowa telewizja. Na podstawie baz danych Dilerów /ASO wysyłane są listy do właścicieli pojazdów objętych akcją przywoławczą . W listach zawarte jest zaproszenie/wezwanie do najbliższego serwisu oraz informacja czego dotyczy problem. Po otrzymaniu takiego listu właściciel pojazdu powinien jak najszybciej umówić się do serwisu celem wykonania akcji przywoławczej.

Co z pojazdami objętymi akcją przywoławczą, które zmieniły właściciela lub zostały kupione za granicą?

W przypadku, gdy nowy właściciel używanego pojazdu lub sprowadzonego z zagranicy nie był po zakupie w ASO, jego dane adresowe nie pojawią się w bazie ASO i nie zostanie wysłany list z zaproszeniem do serwisu. Z reguły taki właściciel nie wie, że jego pojazd objęty jest akcją przywoławczą lub serwisową. O takich akcjach może dowiedzieć się podczas wizyty w serwisie lub dowiedzieć się z mediów. Jednak informacje w mediach są ogólnikowe.
W przypadku pojazdów sprzedanych na polskim rynku może również wejść na stronę https://uokik.gov.pl/powiadomienia.php i sprawdzić, czy VIN jest na liście pojazdów objętych akcją przywoławczą - jest to jednak czasochłonne i nie zawsze aktualne ponieważ jest tylko informacja jakie pojazdy i nr VIN objęte były akcja w chwili jej ogłoszenia - nie ma aktualizacji w których pojazdach akcja przywoławcza została wykonana.
Najprościej i najszybciej jednak będzie jak nowy właściciel używanego pojazdu podjedzie do ASO lub zadzwoni i poprosić o sprawdzenie pojazdu podając nr VIN. ASO po wpisaniu nr VIN do ogólnoświatowej bazy pojazdów wybranej marki. Jeżeli pojazd ma do wykonania akcje serwisową lub przywoławczą serwis zaproponuje termin wizyty. Czasami na pojazd może być wypuszczonych kilka akcji serwisowych lub przywoławczych.
Podczas wizyty w serwisie obowiązkiem pracownika ASO jest każdorazowo wprowadzić VIN do bazy danych producenta i sprawdzić czy na dany pojazd nie jest ogłoszona akcja serwisowa lub przywoławcza. Jeżeli na dany pojazd jest ogłoszona jakakolwiek akcja to serwis powinien ją obowiązkowo wykonać zgodnie z instrukcjami Producenta.

Akcje przywoławcze / serwisowe mogą obejmować:
- wizualną lub organoleptyczna kontrolę wg instrukcji Producenta, i w razie potrzeby zakończyć działanie lub wykonać dalsze czynności zgodnie z instrukcją;
- wykonie aktualizacji oprogramowania wskazanego przez Producenta modułu lub modułów;
- wykonie wymiany wskazanych przez producenta części lub podzespołów;
- wykonanie modyfikacji zgodnie z wytycznymi Producenta

Czasami serwis musi wykonać kontrolę, a po kontroli zamówić odpowiednie części i wyznaczyć kolejny termin na dokończenie akcji serwisowych. W przypadku akcji przywoławczych pojazd powinien pozostać w serwisie do czasu wykonania tej akcji przez serwis. Jeżeli klient nie chce lub nie może zostawić pojazdu w serwie powinien podpisać orzeczenie, że odbiera pojazd z serwisu z niewykonaną akcją serwisową na własną odpowiedzialność.

Takie akcje przywoławcze to nic złego – wręcz przeciwnie! Świadczy to dobrze o producentach samochodów, bo mają na uwadze bezpieczeństwo i komfort swoich klientów. Poprawiają wykryte błędy nawet w samochodach kilku letnich, które wyszły już z gwarancji producenta. Akcjami przywoławczymi objęte są również samochody, które nie były serwisowane. Akcje przywoławcze nie stosuje się, gdy pojazd jest przerobiony, a wykonanie akcji jest nie możliwe.

Należy pamiętać również o tym, że niektóre akcje serwisowe ograniczone są przebiegiem lub wiekiem pojazdu.

Przydatne linki

https://www.nhtsa.gov/recalls

http://allworldauto.com/tsbs/

http://www.theaa.com/breakdown-cover/advice/safety-recalls

http://alldatadiy.com/TSB/yr.html

Data publikacji: 2019.05.25    Autor: Robert Kowalczyk