Skrzynie rozdzielcze. Skrzynie redukcyjne.

Skrzynie rozdzielcze i redukcyjne

skrzynia redukcyjna

Skrzynia rozdzielcza to mechanizm przekazujący napęd ze skrzyni biegów do dwóch lub więcej osi napędowych. Skrzynie rozdzielcze stosuje się w samochodach terenowych oraz w pojazdach z napędem na wszystkie osie. Bardzo często (szczególnie w pojazdach terenowych) w skrzyni rozdzielczej znajduje się dodatkowe przełożenie redukcyjne do jazdy terenowej (mniejsza prędkość, ale większy moment obrotowy przekazany na koła). Wówczas taką skrzynię możemy nazwać skrzynia rozdzielczo-redukcyjna , potocznie skrzynia redukcyjna.
Najczęściej wejście skrzyni rozdzielczej połączone jest bezpośrednio z wyjściem skrzyni biegów. Obydwie skrzynie są bezpośrednio do siebie przymocowane lub są zintegrowane w jednej obudowie. Mogą być również oddzielone od siebie, ale połączone krótkim wałem napędowym.
Wybór pomiędzy napędem na jedną oś, a napędem na pozostałą oś lub osie odbywa się za pomocą specjalnej dźwigni lub jest sterowane elektronicznie. Podobnie jest w wyborem przełożenia pomiędzy jazdą normalną a jazdą terenową - sterowanie może odbywać się za pomocą dźwigni lub sterowanie elektronicznie.

W nowoczesnych samochodach elektronika odpowiada za sterowanie rozdziałem napędu pomiędzy osiami napędowymi, a czas reakcji liczony jest w (ms) milisekundach. Rozdział momentu obrotowego między osiami napędowymi odbywa się automatycznie po przeanalizowaniu prędkości obrotowej każdego z kół napędzanych.

Istnieją także skrzynie realizujące stały napęd na obie osie, aby możliwe było korzystanie z takiego napędu na drogach utwardzonych skrzynia taka musi posiadać centralny (międzyosiowy) mechanizm różnicowy, w samochodach terenowych takie skrzynie umożliwiają włączenie/wyłączenie blokady swojego mechanizmu różnicowego. Jednak w nowoczesnych konstrukcjach jedna z osi (najczęściej tylna) dołączane jest automatycznie za pomocą sprzęgła Haldex lub za pomocą aktywnego mechanizmu różnicowego.