Przewody, wiązki elektryczne, elementy instalacyjne

instalacja elektryczna samochodu

Źródło: Volkswagen

Przewody i wiązki elektryczne w pojazdach samochodowych

popękany pasek wielorowkowy
W pojazdach samochodowych znajduje się mniej lub więcej elementów elektrycznych i elektronicznych. Aby one funkcjonowały musi być do nich doprowadzone zasilanie, a w nowoczesnych pojazdach także magistrala danych. W zależności od poboru mocy danego urządzenia elektrycznego musi być dobrany odpowiedniej grubości przewód elektryczny. Aby uniknąć plątaniny przewodów (kabli) łączy się je razem za pomocą taśm, opasek zaciskowych lub montuje w specjalnych peszlach tworząc wiązkę elektryczną. W pierwszych pojazdach zwykle była jedna duża wiązka. Ze względu na szybko zwiększającą się ilość podzespołów elektrycznych w pojazdach zaczęto tworzyć instalacje wielowiązkowe. Tak więc powstały pogrupowane wiązki dla: kabiny, silnika, komory silnika, drzwi, itp. Poszczególne wiązki łączone są ze sobą za pomocą złączy elektrycznych. Takie rozwiązanie ułatwia diagnozę i zmniejsza koszty naprawy. Ułatwia również demontaż / montaż innych części składowych pojazdu np. wiązka silnika - można ją odłączyć od pozostałej części instalacji elektrycznej przez co ułatwiona jest praca przy silniku, lub nawet ułatwione jest jego wyjęcie. Odłączona wiązkę od pozostałej instalacji łatwiej sprawdzić, zdemontować do naprawy lub jej wymiany.

Elementy instalacyjne

Samochodowe wiązki elektryczne to nie tylko przewody elektryczne - to także złącza, wtyczki, bezpieczniki, konektory, piny, koncentryki, opaski zaciskowe, opaski termokurczliwe, izolacje, peszle, uchwyty montażowe i wiele innych.

Złącza elektryczne
popękany pasek wielorowkowy
Aby sprawnie łączyć przewody z odbiornikami stosuje się odpowiednie wtyczki i złącza. Złącza stosuje się również do połączenia między sobą wiązek elektrycznych. W złączach znajdują się piny (żeńskie lub męskie) które połączone są z przewodami (jeden pin połączony z jednym przewodem). W większości obecnie produkowanych pojazdach w instalacjach elektrycznych stosuje się złącza hermetyczne. Złącza hermetyczne zabezpieczają piny przed wilgocią, która może uszkodzić połączenie elektryczne.
Samochodowe złącza możemy dzielą się na serwisowalne i nie serwisowalne.
W przypadku złącza serwisowalnego (najczęściej z małą ilością pinów) istnieje możliwość za pomocą specjalistycznych narzędzi rozebrania złącza i w razie potrzeby wymiany uszkodzonych pinów.
Wiele złączy posiada dużą ilość małych pinów - w przypadku uszkodzenia któregoś z nich naprawa złącza może okazać się niemożliwa -tzw. złącze nie serwisowalne. W przypadku uszkodzenia pinu w złączu nie serwisowalnym może okazać się konieczność wymiany wiązki, chyba że istnieje możliwość zastosowania obejścia uszkodzonego połączenia.
Aby zabezpieczyć wiązkę przed przetarciami powinna przymocowana do nadwozia i innych elementów pojazdu za pomocą specjalnych uchwytów montażowych. W miejscach narażonych na uszkodzenia powinna być odpowiednio zabezpieczona np. gumowym rękawem, peszlą lub odpowiednią izolacją.
Niezależnie jak dobrze zabezpieczona instalacja może okazać się że w instalacja z jakiegoś powodu jest przeciążona (zwarcie, awaria któregoś z odbiorników). W takim przypadku może dojść do przegrzania przewodów instalacji lub nawet do pożaru. Aby się przed tym zabezpieczyć stosuje się bezpieczniki.
Bezpieczniki samochodowe zabezpieczają wybrane obwody elektryczne pojazdu. W przypadku przeciążenia lub zwarcia w wybranym obwodzie bezpiecznik przepala się chroniąc instalację przed uszkodzeniem.

Data publikacji: 2016.04.23    Autor: Robert Kowalczyk

Ramy stosowane w pojazdach samochodowych